Medlemsvillkor

Med anledning av GDPR* har vi förtydligat våra medlemsvillkor och kompletterat dem med en integritetspolicy (gäller fr.o.m. 2018-05-25) som mer utförligt beskriver hur vi sparar och analyserar din personliga information.

*Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679), förkortat GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen.
Medlemskap
Medlemskapet hos Pagelle är kostnadsfritt och gäller i alla våra butiker.

Medlem kan du bli i alla våra butiker och på vår hemsida www.pagelle.se. För att bli medlem hos Pagelle måste du ha fyllt 16 år. Medlemskapet, som är personligt och inte kan överlåtas, är endast tillgängligt för privatpersoner.

När du handlar i en butik registreras ditt köp som ett medlemsköp genom att du visar upp giltig ID-handling eller uppger ditt personnummer. Giltiga ID-handlingar är svenskt körkort, ID-kort och pass. Personbevis gäller inte som ID-handling. Nya medlemmar får inget fysiskt klubbkort. Alla köp registreras istället via personnummer/legitimation.
Medlemsnivåer
För närvarande är årsbonusen enligt följande:
2.500 – 5.000 kr = 3%
5.001–10.000 kr = 5%
10.001–15.000 kr = 8%
15.001 kr eller mer = 10%
Ju fler poäng du samlar desto högre medlemsnivå och desto fler förmåner får du.
Det är dina insamlade poäng under ett kalenderår som sedan resulterar i en bonuscheck. Bonuschecken betalas ut 1 gång per år. Giltighetstiden för checken är året ut från det att den levererats. Checken kan endast användas i Pagelle butiker. Bonuschecken kan varken helt eller delvis bytas in mot kontanter. Presentkort är bonusgrundande vid
inlösningstillfället.

 

Poäng ges inte på köp av nedsatta varor till en rabatt över 19%.
Till grund för din bonus ligger de poäng du har samlat in under de senaste 24 månaderna. Bonus kan användas som rabatt på köp, vid ett och samma tillfälle.
Förmåner, erbjudanden och kommunikation
Som medlem hos Pagelle får du personligt anpassad kommunikation med utvalda generella medlemserbjudanden. Du får även anpassade nyheter, inspiration, inbjudningar till event och olika förmåner kopplade till just dig.
De förmåner, erbjudanden och den kommunikation du får baseras på en analys av exempelvis köphistorik och bostadsort.
Vi kommunicerar vanligtvis via e-post, vykort men ibland kommunicerar vi även genom digital annonsering på externa webbsidor som t.ex. Facebook och Instagram.
Giltighet och avslut
Ditt medlemskap hos Pagelle gäller tills vidare. Du kan när som helst avsluta ditt medlemskap genom att kontakta kontoret. Vid avslut av medlemskap raderas alla personuppgifter som har samlats in och behandlats för att uppfylla dessa medlemsvillkor. Eventuella innestående poäng och bonus förfaller vid avslut av medlemskap.
De uppgifter du lämnar i denna ansökan registreras av Pagelle AB och används endast som underlag i vår marknadskommunikation.
Pagelle förbehåller sig rätten att säga upp ett medlemskap vid misstanke om missbruk av medlemskapet.
Ändringar av medlemsvillkor
Pagelle kan komma att göra ändringar i medlemsvillkoren. Innan en villkorsändring träder i kraft informeras du alltid på pagelle.se eller via e-post. Om ändringarna är av väsentlig betydelse kommer du att informeras i god tid innan ändringar börjar gälla och vi kommer även att förklara innebörden av ändringarna.
Kontaktuppgifter
Vid frågor om medlemskap eller om du inte samtycker och önskar avsluta ditt medlemskap, kontakta oss gärna på kundklubb@pagelle.se eller 019-10 69 60.

Senaste uppdatering av medlemsvillkoren 2018-03-27

Ditt namn (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Telefon

Ditt meddelande

Huvudkontor

Pagelle AB
Kungsgatan 7
702 11 ÖREBRO

Telefon: +46(0)19-10 69 60